onsdag 12 december 2012

En hund skällde på gatan och då mindes jag hundarna på nätterna vid Södra station. Jag mindes också de gröna bänkarna och de snirkliga träarbetet vid nedgången till stationen.