söndag 9 december 2012

Allting bara glider iväg. Är testandet den sista utposten? Det är viktigt att komma någonstans?
Livet är som en pingpongboll. Det bara rullar på, allt mindre studs ju fler studsar som gått.

Jag tänker tillbaka på de fotografer som höll på då jag startade och som håller på idag. Vi var många som höll på, framför allt på -80-talet. Fotoskolornas högtid. Av de som höll på när jag startade är det bara Petersen som gör något av klass. Smoliansky också, fast då visste jag inte vem han var.

Märkligt. att det finns fotografer som hållit på sedan 1969 och fortfarande håller högsta  klass. Med klass menar jag att de gör de bilder de vill göra och att de gör sina bilder så bra de kan utifrån att de vill göra de bilder de gör. Sedan 1969 har jag två namn som håller en slags klass. Lennart Nilsson är också bra, på sitt sätt. Hög klass.

Tre fotografer som är igång fortfarande och jobbar hårt. Märkligt