lördag 26 december 2015

VännerLivet har så många olika faser, ansikten. Det är bara att följa med, låta kameran verka, så har man sina historier som man sedan får skärpa till.
Den Gamle, Strömholm, sa alltid. Säkra negativet.

Han var en sann militär. Det är så enkelt det är. Säkra bilden, negativet, filen, sedan har du ett liv på dig att berätta din historia. Tiden kommer aldrig att räcka till. Historierna är för många.