onsdag 16 april 2014

Robert Frank


Ett mästerverk. Den bör Ni inskaffa.