Portrait of friends På mina workshops försöker jag alltid få mina deltagare att förstå vikten av att vara privat, att ta bilder på de som står en närmast. Det finns ständigt bilder om man har en partner eller vänner, man behöver inte ranta runt stan för att få en bild. Den ligger troligtvis precis framför dig... Och en annan sak som man ska ha i åtanke är att dessa sk privata bilder bara växer i betydelse ju fler år som går. De är helt enkelt en ständig källa till lycka och minne.

Populära inlägg