måndag 16 februari 2015

Sigfrid Lundberg/workshop

Sigfrid Lundberg blir den andra från workshopen att visa sina bilder.

Internetprogrammerare. Matematisk naturforskare. Punkten i den krökta rumtiden
kallas händelse. Den vill jag fånga med min kamera. Går en vacklande
balansgång mellan dimensionerna. Landskap, topografi och
människa. Upptäcktsresande. Använder kameran för att färglägga tillvarons
världskartas vita fält; de på min bakgård och de utmed järnvägen. Just nu
målar jag dem oftast svartvitt. Egentligen vill jag att varje bild skall
pröva en ny hypotes om livet, döden och kärleken, men lyckas aldrig tillägga
mer än fotnoter till det som andra sagt förut.