tisdag 4 november 2014

Berlin, före o efter
Berlin. Kom dit första gången 1977, sedan har jag vari fram och tillbaka, bott i Kreuzberg och Prenzlauer och haft labb i Prenzlauer också. Berlin har betytt mycket för mig, har en massa bilder som jag visade en gång i tiden, som jag kanske skulle ta och lyfta lite nu.

Jag minns Muren, före och efter dess fall. När jag stod utanför och väntade på att folk skulle komma igenom och bli välkomnade i väst. Det var ett av mina vackraste upplevelser, tillsammans med när Mandela kom ut och Spanien blev av med Franco. Det var politiska händelser som gav hopp och tro på framtiden.

Mina bilder är om hopp och kamp och kärlek. Jag känner att jag snart måste återvända till Berlin.