söndag 8 juni 2014

Några bilder de två, tre, senaste dagarna
Det känns svårt nu. Polarn frågade mig hur man lever då man är 57. Jag kunde bara svara att jag är 65 och vet inte ett skit om hur man lever, varken som femtiosjuåring eller som sextiofemåring.