måndag 29 augusti 2016

Slussen

Det topografiska är viktigt när man skildrar städer. Överblicken.
Slussen, en sådan sorglig saga, men som med allting annat. Det går över en dag.