torsdag 4 augusti 2016

A stroll in the garden

Lägg märke till hur sjukt lik Cartier Bresson jag är.