måndag 17 augusti 2015

Tore johnsonboken

Nordiska museet har haft vänligheten att meddela att den bok jag skrev om, var ett förhandsexemplar, och att den släpps först den 17 september i samband med utställning. Sedan vill de också påpeka att boken och utställningen har producerats av Nordiska museet.